‘పులిపాక’ ప్రతీ కార్టూన్ ఓ హాస్యపు గుళిక

‘పులిపాక’ ప్రతీ కార్టూన్ ఓ హాస్యపు గుళిక

November 9, 2021

పులిపాక పేరుతో కార్టూన్లు గీస్తున్న నా పూర్తి పేరు పులిపాక సత్య ప్రభాకర్ కాశ్యప్. పుట్టింది జూన్ 15, 1960లో తోట్లవల్లూరు, కృష్ణా జిల్లా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్. ప్రస్తుత నివాసం హైదరాబాద్. ఆంధ్రా బ్యాంక్ (ఇప్పుడు యూనియన్ బ్యాంక్) లో 38 సం. పనిచేసి 2020 లో పదవీ విరమణ చేసాను. కార్టూన్లు గీయటం, పాత హిందీ పాటలు…