రాజు గారి బొమ్మలు  ఆకర్షించాయి – రాజశేఖర్

రాజు గారి బొమ్మలు ఆకర్షించాయి – రాజశేఖర్

January 17, 2021

నా పూర్తి పేరు నాయుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి. రాజశేఖర్ కలం పేరుతో కార్టూన్లు గీస్తున్నాను. నేను సామాన్య వ్యవసాయ కుటుంబములో జనవరి 14, 1973. జన్మస్థలం వేటపాలెం గ్రామం, ప్రకాశం జిల్లా లో జన్మించాను.. నాన్న నాయుడు చంద్రారెడ్డి, అమ్మ శారదాంబ. మేము ఒక అక్క, ఆరుగురు అన్నదమ్ములం. నేను మూడవ సంతానం. మా నాన్న వడ్రంగం ప్రధాన…