మొదటి కార్టూన్ ‘ఆంధ్రజ్యోతి’ పత్రికలో – సురేన్

మొదటి కార్టూన్ ‘ఆంధ్రజ్యోతి’ పత్రికలో – సురేన్

April 8, 2021

నేను పుట్టింది 1951 డిసెంబర్ 26 వ అనంతపురం లో. నా పూర్తి పేరు అప్పరాస చెఱువు సురేంద్రనాథ్. శ్రీమతి రుక్మిణి శ్రీరామారావు దంపతుల నాల్గవ సంతానం. నా సతీమణి పేరు శ్రీమతి వసంతలక్షి. సురేన్ కార్టూనిస్ట్ గా నా కలం పేరు. 1971 లో అనంతపురం ప్రభుత్వ కళాశాలలో సైన్స్ లో డిగ్రీ పట్టా అందుకున్నాను. ఎమ్.యస్.డబ్ల్యూ.,…