కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కారాలు

కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కారాలు

March 1, 2024

*రాధ రాజారెడ్డి దంపతులకు అకాడమీ రత్న పురస్కారంప్రతిష్టాత్మక కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ 2022, 2023 సంవవత్సరాలకు అకాడమీ రత్న ఫెలోషిప్, సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కారాలు, బిస్మిల్లాఖాన్ యువ ప్రతిభ అవార్డులు ప్రకటించింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 16 మంది కళాకారులకు పురస్కారాలు లభించాయి. ఫెలోషిప్ అకాడమీ రత్న పురస్కారం విఖ్యాత కూచిపూడి నాట్య గురువులు…