ఘంటసాలకు అవమానం…!!

ఘంటసాలకు అవమానం…!!

February 13, 2024

ఆహ్వాన పత్రాల్లో ‘ఘంటసాల కళా మండపం’ శంకుస్థాపన…!చివరి నిమిషంలో ‘భారత్ కళా మండపం’ గా పేరు మార్పు ..!!ఇదెక్కడి ఎన్నికల ప్రచారం స్వామి! కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రాంతీయ కార్యాలయం హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారని సంతోషించాలో, ఘంటసాల ను అవమానించారాని బాధపడాలో అర్ధం కావడం లేదు. ఎన్నో ఏళ్ల కల… హైదరాబాద్ లో సంగీత నాటక…