భక్తి, కరుణ స్వరం చక్రవాకం

భక్తి, కరుణ స్వరం చక్రవాకం

February 5, 2022

(కర్ణాటక, హిందూస్తానీ రాగాల మేళవింపుతో సినిమా పాటలు) సినిమాల విషయానికి వస్తే, కరుణ, భక్తి రసాలను పలికించేందుకు సంగీత దర్శకులు సాధారణంగా చక్రవాక రాగాన్ని ఆశ్రయిస్తూ వుంటారు. ఇది కర్నాటక సాంప్రదాయంలో 16 వ మేళకర్త రాగంగా గుర్తింపు పొందింది. హిందూస్తానీ సంగీతంలో చక్రవాక రాగానికి దగ్గరలో వుండే రాగం ‘అహిర్ భైరవి’. ఉదాహరణకు విజయావారు నిర్మించిన ‘పెళ్ళిచేసిచూడు’…