ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధి -సాహితీ సంస్థలు

ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధి -సాహితీ సంస్థలు

April 17, 2023

చలపాక ప్రకాష్ గారు కవి, కథకులు, కార్టూనిస్ట్ మరియు పత్రికా సంపాదకులు. కుటుంబ ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల 7 వ తరగతితో చదువుకు స్వస్తి పలికి, కుల వృత్తి అయిన గోల్ద్డ్ స్మిత్ రంగంలోకి ప్రవేశించి, అటు రచయితగానూ వృత్తి-ప్రవృత్తిలను రెండు కళ్ళుగా భావించి అవిశ్రాంత కృషి సల్ఫి బహుముఖ రంగాళ్ళో రాణిస్తున్న చలపాక ప్రకాష్ గారి మనసులో…