కమల్ విజయానికి చిరంజీవి స్పందన

కమల్ విజయానికి చిరంజీవి స్పందన

June 13, 2022

అలుపెరగని ప్రయాణం.. అంకితభావం.. ఈ రెండిటికి కలిపి ఓ పేరు పెడితే బాగుంటుందని అనుకుంటే ఆ పేరే కమల హాసన్ అవుతుంది. ఎన్నో వైవిధ్యభరితమైన కథలు.. మరెన్నో విభిన్నమైన పాత్రలలో కమల్ చేసిన సాహసాలు.. ప్రయోగాలు అన్నీ ఇన్నీ కాదు. కమల్ సినిమాలపై పరోశోధన అనేది మొదలు పెడితే ఆయన ఏం చేయలేదు అనే వైపు నుంచి మొదలుపెట్టవలసి…