వెలవెల పోతున్న ప్రచురణా  రంగం

వెలవెల పోతున్న ప్రచురణా రంగం

October 3, 2021

కరోనాతో రెండేళ్లుగా సీజన్ గల్లంతు ఆఫ్ సెట్ యంత్రాలను అమ్మేస్తున్న ప్రింటర్స్ కరోనా నేపథ్యంలో అన్ని రంగాలకు మాదిరిగానే ముద్రణా రంగమూ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. సీజన్ ఆధారంగా వచ్చే వ్యాపారం దెబ్బతినటంతో పాటు కోవిడ్ తో రియల్ ఎస్టేట్, ఇతర వాణిజ్య కార్యకలాపాలు మందగించడంతో దాని ప్రభావం ఈ రంగంపై పడింది. ఏటా రాష్ట్రంలో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య…