కృష్ణ జిల్లా కలెక్టర్ కు-కరోన వారియర్ అవార్డ్

కృష్ణ జిల్లా కలెక్టర్ కు-కరోన వారియర్ అవార్డ్

March 8, 2021

విశ్వగురు అంతర్జాతీయ కరోన వారియర్ అవార్డ్ – కృష్ణ జిల్లా కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజెస్ట్రేట్ ఎ.యమ్.డి ఇంతియాజ్ గారికి ప్రధానం చేసిన సత్యవోలు రాంబాబు.కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న సంక్లిష్ట సమయంలో కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ కృష్ణ జిల్లా వారికి ఆ జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలకు, వలస కార్మికులకు, కరోనా బాధితులకు కరోనా కుటుంబాలకు వారు అందించిన సేవలను గుర్తించి…