తెలుగు సాహిత్యంలో ‘కరోనా’ కల్లోలం

తెలుగు సాహిత్యంలో ‘కరోనా’ కల్లోలం

April 9, 2024

‘కరోనా’ సాహిత్యం: కథ / కవిత / నవల / వ్యాసం తదితర వివరాల కోసం ప్రకటన ‘తెలుగు సాహిత్యంలో కరోనా కల్లోలం’ అనే అంశంపై కేంద్ర సాంస్కృతిక మంత్రిత్వశాఖ వారి నుండి సీనియర్ ఫెలోషిప్ కు ఎన్నికై, పరిశోధన చేస్తున్న కవి, రచయిత, పత్రికా సంపాదకుడు చలపాక ప్రకాష్ సాహితీమిత్రులకు సుపరిచితులే. అయితే ఈ అంశంపై ఆయనిప్పటికే…