సంస్కృతిని బతికించేది చిత్రకారులే…

సంస్కృతిని బతికించేది చిత్రకారులే…

February 22, 2022

మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను తమ చిత్రాలలో రేపటి తరాలకు అందించే ప్రముఖ చిత్రకారులను నిత్యం స్మరించుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక వ్యవహారాల శాఖ డైరెక్టర్ వి. మల్లికార్జునరావు ఆకాంక్షించారు. మంగళవారం (22-02-2022) మధ్యాహ్నం ఆయన రాజమండ్రి, దామెర్ల రామారావు ఆర్ట్ గ్యాలరీ రెండవ బ్లాక్ లో ఏర్పాటు చేసే చిత్రకారుల ప్రత్యేక విభాగాల ఏర్పాటును పరిశీలించారు. చిత్రాలను భధ్రపరిచేందుకు తీసుకుంటున్న…