వెలుగుల కాంతుల్ని పంచే దీపావళి

వెలుగుల కాంతుల్ని పంచే దీపావళి

October 24, 2022

మన భారతీయులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో సంస్కృతికి ప్రతిబింబంగా జరుపుకొనే పండుగలలో దీపావళి ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. పిల్లలు పెద్దలు ఎంతో ఉత్సాహం, ఉల్లాసంతో సర్వమత సమ్మేళనాన్ని పాటిస్తూ అందరూ కలిసిమెలిసి వెలుగు తోరణాలతో వేడుకగా చేసుకుంటారు. ఇలా మానవ స్వభావంలోనే వెలుగు రవ్వలు ఉత్సాహానికి సంకేతం అని తెలుస్తుంది. కొన్ని యుగాల క్రితం ఈ వెలుగులు విరజిమ్మే వేడుకను…