అలరించిన డిజిటల్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్

అలరించిన డిజిటల్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్

October 9, 2023

విజయవాడ నగరంలో ఆర్ట్ స్థాయిని మోడ్రనైజ్ చేయాలనే ముఖ్య ఉద్దేశ్యంతో నగరానికి చెందిన ఫోరం ఫర్ ఆర్టిస్ట్స్ మరియు జాషువా సాంస్కృతిక వేదిక సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజులుగా నిర్వహిస్తున్న అనుపోజు జయశ్రీ ప్రభాకర్ గారి డిజిటల్ పెయింటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ ఆదివారం(08-10-23) సాయంత్రం విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ ముగింపు కార్యక్రమానికి సిద్ధార్ధ మహిళా కళాశాల డైరెక్టర్ విజయ మహాలక్ష్మి…