రామోజీరావు – ఉన్నది ఉన్నట్లు

రామోజీరావు – ఉన్నది ఉన్నట్లు

February 13, 2021

తెలుగువారికి ఏ మాత్రం పరిచయం చేయాల్సిన అవసరంలేని పేరు రామోజీరావు. “మీడియా మొగల్ ” గా రామోజీని ఎందరో అభివర్ణిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆయన స్థాపించిన ఈనాడు వార్తాపత్రిక, ఈ టీవీ ఛానల్స్, మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్, రామోజీ ఫిలిం సిటీ మొదలైనవి ఈ ప్రభకు ప్రధానమైన భూమికలు. వీటితో పాటు ఉషాకిరణ్ బ్యానర్ పై ఆయన కొన్ని సినిమాలు…