శ్రీనివాసరెడ్డికి రాయల్ ఫోటోగ్రాఫిక్ సొసైటీ ఫెలోషిప్

శ్రీనివాసరెడ్డికి రాయల్ ఫోటోగ్రాఫిక్ సొసైటీ ఫెలోషిప్

December 6, 2021

తమ్మా శ్రీనివాసరెడ్డికి ప్రపంచ స్థాయి అత్యున్నత గుర్తింపురాయల్ ఫోటోగ్రాఫిక్ సొసైటీ (లండన్) ఫెలోషిప్. ఫొటోగ్రఫీ రంగంలో నోబెల్ బహుమతిగా పరిగణింపబడే FRPS (ఫెలో, రాయల్ ఫొటోగ్రాఫిక్ సొసైటీ) గౌరవాన్ని తెలుగువాడైన భారతీయ ఫొటోగ్రాఫర్ తమ్మా శ్రీనివాసరెడ్డికి ప్రకటించారు. 1853వ సంవత్సరంలో లండన్ కేంద్రంగా ప్రారంభమైన రాయల్ ఫొటోగ్రాఫిక్ సొసైటీ ఫొటోగ్రఫీ రంగంలో విశేష కృషిచేసిన ఛాయాచిత్రకారులకు వివిధ అవార్డులను…