దర్శక విజయుడు ‘రాజమౌళి ‘

దర్శక విజయుడు ‘రాజమౌళి ‘

October 9, 2020

అక్టోబర్ 10న భారీ చిత్రాల ‘రాజ’మౌళి పుట్టినరోజు సందర్భంగా … ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి గురించి కొత్తగా పరిచయం చేసేది లేదు. కొత్తగా రాసేది లేదు. ఎందుకంటే ఆయన ఖ్యాతి నిజంగానే జగద్విదితం. తను కనే కలలు.. తను చేసే సినిమాల కథలు ముందే చెప్పేస్తారు. పాతికేళ్ళు..ముప్పయి ఏళ్ళు ముందు దర్శక..నిర్మాతలు సినిమా కథ గురించి చూచాయిగా మీడియా ద్వారాచెబుతుండేవారు. నలభై…..