‘వర్ణాంచిత అంగుళీ విన్యాసం’ ఆవిష్కరణ

‘వర్ణాంచిత అంగుళీ విన్యాసం’ ఆవిష్కరణ

February 23, 2023

ఫిబ్రవరి 21న, మాతృభాష దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని విజయవాడ, కేంద్రీయ విద్యాలయం నం.2 విజయవాడ ప్రపంచ రికార్డుకు వేదికగా నిలిచింది. 850 మంది విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల మధ్య కవి-చిత్రకారుడు ఆత్మకూరు రామకృష్ణ రచించి, ప్రచురించిన ఫింగర్ పెయింటింగ్ మారథాన్ ‘వర్ణాంచిత అంగుళీ విన్యాసం’ అన్న గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది.విద్యాలయం ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ పి.వి.ఎస్.ఎస్.ఎస్.ఆర్. కృష్ణ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తమ…