“తెలంగాణ టాపిక్స్ ” ఆన్‌లైన్ ఆర్ట్ షో

“తెలంగాణ టాపిక్స్ ” ఆన్‌లైన్ ఆర్ట్ షో

September 1, 2020

హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ మన భారతీయ వారసత్వం యొక్క సాంప్రదాయ విలువలు మరియు సంస్కృతిని కళ ద్వారా పెంపొందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మన సంస్కృతి యొక్క వివిధ కోణాలను ప్రదర్శించడం ద్వారా సమాజంలో అవగాహన కల్పించడం, ఒకరినొకరు గౌరవించడం నేర్చుకోవటానికి వివిధ మూలాల ప్రజలను అనుసంధానించడానికి వేదికగా నిలువనుంది. ఇది “హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్…