నవరసాల పాఠశాల ..మన ఘంటసాల

నవరసాల పాఠశాల ..మన ఘంటసాల

December 4, 2022

అది సినిమా పాట కానీ, లలితగీతం కానీ, పద్యం కానీ, గద్యం కానీ ఏదైనా సరే ఘంటసాల గళంలో జాలువారితే రసప్లావమే. పరమేశ్వరుడు గరళాన్ని గొంతులో నిలుపుకున్నట్లే, ఘంటసాల స్వరామృతాన్ని తన స్వరపేటికలో భద్రపరిచి ఆ స్వరఝరిని జీవనదిలా తనగళంలో ప్రవహింపజేశారు… అజరామరమైన సంగీత నిధిని భావితరాలకు వదిలి స్వరార్చనకోసం స్వర్గారోహణ చేశారు. హిందీలో మహమ్మద్ రఫీ కున్న…

ఘంటసాల స్వరం – గాన గాంధర్వం

ఘంటసాల స్వరం – గాన గాంధర్వం

November 29, 2021

విషయం: గాన గంధర్వుడు పద్మశ్రీ ఘంటసాల వేంకటేశ్వరరావుగారి శతజయంతి ప్రారంభ శుభదినం డిసెంబర్ 4, 2021 ఆత్మీయ మిత్రులారా… గాన గంధర్వుడు శ్రీ ఘంటసాలగారి శతజయంతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 4, 2021న మొదలై డిసెంబర్ 3, 2022 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సంవత్సరం పొడవునా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఘంటసాల సంగీత కార్యక్రమాలు, ఉపన్యాసాలు, పుస్తక ఆవిష్కరణలు ఘనంగా జరుగనున్నాయి….