హైదరాబాదీ సినిమాకు ప్రపంచస్థాయిలో గుర్తింపు!

హైదరాబాదీ సినిమాకు ప్రపంచస్థాయిలో గుర్తింపు!

August 22, 2021

ప్రపంచ సినీ మార్కెట్ లో హైదరాబాదీ సినిమాకు మంచి గుర్తింపు ఉందని, గల్ఫ్, అరబ్ దేశాలలో లక్షల సంఖ్యలో హైదరాబాదీ సినిమాల సిడీలు అమ్ముడుపోయాయని, ఏడవ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ తన కుటుంబంతో కలిసి పురానాపూల్ లోని సినిమా థియేటర్ కు వెళ్ళి సినిమాలు చూసేవాడని, అంతేకాకుండా భారతదేశంలో సినిమా అవార్డులు ప్రారంభించడానికి ముందు 1944లోనే మీర్…