నవ్వుల బాణాలు – గోపాలకృష్ణ కార్టూన్లు

నవ్వుల బాణాలు – గోపాలకృష్ణ కార్టూన్లు

August 2, 2023

ప్రతీ కార్టూనిస్ట్ లోనూ ఒక చిత్రకారుడు వుంటాడు అంటాను నేను. అలా అని ప్రతీ ఆర్టిస్ట్ కార్టూనిస్ట్ కాలేడు. కార్టూన్ అనేక కళల సమాహారం. కార్టూనిస్ట్ గోపాలకృష్ణ చిత్రలేఖనంలో అరితేరిన వ్యక్తి. కార్టూనిస్ట్ గా మూడున్నర దశాబ్దాల అనుభవం వున్న వ్యక్తి. వీరి కార్టూన్ వేగంగా గీసిన గీతలు, కుదురుగా చెక్కిన శిల్పాల్లా వుండే బొమ్మలతో టోటల్ గా…