గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ ఫౌండేషన్ సేవలు…

గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ ఫౌండేషన్ సేవలు…

May 23, 2021

సుదీర్గ నాటకానుభవం వున్న ప్రముఖ పౌరాణిక రంగస్థల మెగాస్టార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ నాటక అకాడమీ పూర్వ అధ్యక్షులు గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ తన పేరిట ఫౌండేషన్ ప్రారంభించి ఇవాళ్టి నుంచి మరింతగా సేవలు విస్తరించారు! నిరుపేద కళాకారులు, ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న కళాకారులను గుర్తించి ఆర్ధిక సహకారంతో భరోసా ఇవ్వాలనే లక్ష్యం తో గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసినట్లు ఒక…