వ్యధ బారిన పథ బాటసారి… గురుదత్

వ్యధ బారిన పథ బాటసారి… గురుదత్

July 10, 2023

గురుదత్ జయంతి సందర్భంగా ఆచారం షణ్ముఖాచారి గారి వ్యాసం… హిందీ చలనచిత్రసీమలో అద్భుతమైన క్లాసిక్స్ తోబాటు విజయవంతమైన క్రైమ్ చిత్రాలు నిర్మించిన మేధోసంపత్తి గల నటుడు, కథకుడు, నిర్మాత, దర్శకుడు గురుదత్. బాజీ, ఆర్ పార్, CID, ప్యాసా, చౌద్వి కా చాంద్ వంటి అద్భుత చిత్రాలను నిర్దేశించిన గురుదత్, చలనచిత్ర రంగంలో ఏర్పడే కాగితం పూల వంటి…