బాలీవుడ్ చిత్రాల బెంగాలి బాబు- హృషికేష్ ముఖర్జీ

బాలీవుడ్ చిత్రాల బెంగాలి బాబు- హృషికేష్ ముఖర్జీ

August 29, 2023

(హృషికేష్ ముఖర్జీ జన్మదిన సందర్భంగా ఆచారం షణ్ముఖాచారి గారి ప్రత్యేక వ్యాసం…) “చుప్కే చుప్కే”(1975) సినిమా షూటింగ్ కు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అక్కడ వున్న ఐదుగురు సహాయ దర్శకులు వారివారి పనుల్లో నిమగ్నులై వున్నారు. మరోవైపు ఆ చిత్ర దర్శకుడు సంభాషణల రచయిత రహి మసూమ్ రజాతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. డ్రైవరు యూనిఫారంలో హీరో ధర్మేంద్ర, సూట్ లో…