‘తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ’ చిత్రకళా ప్రదర్శన

‘తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ’ చిత్రకళా ప్రదర్శన

September 15, 2022

భారత ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 17, 2022న “హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవం” జరుపుకుంటుంది. హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవాన్ని ఏడాది పొడవునా జరుపుకోవడానికి సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది. భారతదేశంలోని ప్రస్తుత తరంలో త్యాగం, వీరత్వం మరియు ప్రతిఘటన యొక్క కథపై అవగాహన పెంచడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఈ వేడుకల సందర్భంగా పలు కార్యక్రమాలను చేపట్టారు….