ఇంటి పెరట్లో లక్ష్మీచెట్టు

ఇంటి పెరట్లో లక్ష్మీచెట్టు

September 4, 2022

“డబ్బు సంపాదించడం ఎలా?” అన్న విషయం మీద ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి భాషలోనూ బోలెడన్ని పుస్తకాలు వచ్చాయి. వస్తూనే ఉన్నాయి. వస్తూనే ఉంటాయి కూడా. డబ్బు జాతకం అలాంటిది. సుమారు 22 సంవత్సరాల క్రితం పబ్లిష్ అయిన రాబర్ట్ కియోసాకి “Rich Dad Poor Dad” దగ్గర నుండి రెండేళ్ళ క్రితం విడుదలైన “The Psychology of Money”…