వెండితెర ఇంద్రజాలికుడు – విఠలాచార్య

వెండితెర ఇంద్రజాలికుడు – విఠలాచార్య

October 29, 2023

సాధారణంగా సాహిత్యంలో పాతవాటికి ఆదరణ, సాంకేతికత రంగంలో కొత్తవాటికి ఆకర్షణ ఎక్కువ అని నానుడి. కానీ ఆయనకి ఈ నానుడి వర్తించదు. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడో సినిమాలు తీసినా ఇప్పటికీ ఆ సినిమాలకి ఆదరణ తగ్గలేదు.ఆయన తీసినవి అద్భుత కథలేమీ కావు – కానీ అద్భుతంగా తీసాడు.ఆయన తీసినవి అజరామరాలేమీ కాదు – కానీ ఆశేష సినీ ప్రేక్షకులని…