కృష్ణా యూనివర్సిటిలో ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్

కృష్ణా యూనివర్సిటిలో ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్

April 9, 2022

మే 6న కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయంలో జాతీయ స్థాయి ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ మరియు ఆర్ట్ కాంపిటీషన్స్ కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయం మరియు అనుబంధ కళాశాలలతో పాటుగా కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ కళాశాలలలో ఉన్నత విద్యా అభ్యశిస్తున్న విద్యార్ధినీ, విద్యార్థుల యొక్క వివిధ కళలలో ఉన్న నైపుణ్యాలను వెలికి తీసే ఉద్దేశ్యంలో భాగంగా “జాతీయ స్థాయి ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ మరియు ఆర్ట్…