కూచిపూడి నాట్య పతాక స్వర్ణోత్సవాలు

కూచిపూడి నాట్య పతాక స్వర్ణోత్సవాలు

May 11, 2024

నాట్యక్షేత్రంలో అంతర్జాతీయ కూచిపూడి నాట్య సమ్మేళనం 50 అడుగుల ఎత్తులో పతాక స్తూపం ఏర్పాటు. కూచిపూడి వారసత్వ కళా సంస్థ(హెరిటేజ్ ఆర్ట్ సొసైటీ) ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 27, 28, 29 తారీకులలో కూచిపూడి అగ్రహారంలో తొలిసారిగా “అంతర్జాతీయ కూచిపూడి నాట్య సమ్మేళనం” నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆ సంస్థ వ్యవస్థాపకులు, నాట్యాచార్యులు డాక్టర్ వేదాంతం వెంకట నాగచలపతి (వెంకు)…