“కలిమిశ్రీ”కి కుసుమ ధర్మన్న సాహిత్యసేవాపురస్కారం

“కలిమిశ్రీ”కి కుసుమ ధర్మన్న సాహిత్యసేవాపురస్కారం

July 16, 2023

గతేడాది జాతీయసాంస్కృతిక సంబరాలు నిర్వహించి నవ మల్లెతీగలా విజయవాడను అల్లుకున్న సాహిత్యపరిమళాలు ఎల్లడలా తెలుగుప్రజల హృదయాలను తాకి.. కనకదుర్గమ్మ తల్లి సంకల్ప బలంతో నేడు దళిత ఉద్యమ వైతాళికుడు కుసుమ ధర్మన్న పేరిట తొట్టతొలి సాహిత్యసేవా పురస్కారాన్ని కలిమిశ్రీ అందుకుని ఆయన అందరికీ చెలిమిశ్రీగా నిలిచారని సాహితీ ప్రముఖులు పలువురు అభినందనల ప్రశంసలజల్లు కురిపించారు. స్వాతంత్య్రపారాటానికి సంబంధించి గరిమెళ్ళ…