చలనచిత్ర సంగీత యుగపురుషుడు… మహదేవన్

చలనచిత్ర సంగీత యుగపురుషుడు… మహదేవన్

March 15, 2022

తమిళంలో ఆయన ‘తిరై ఇసై తిలగం’, తెలుగులో ఆయన ‘స్వరబ్రహ్మ’. జాతీయ స్థాయిలో సంగీత దర్శకునికి కూడా బహుమతి ఇవ్వాలని కేంద్రప్రభుత్వం నిర్ణయించినప్పుడు తొలి బహుమతి అందజేసింది అతనికే. సంగీత దర్శకునిగా యెంత గొప్పవారో, వ్యక్తిగా అంతకు మించిన మానవతావాది. ఎంతటి సౌమ్యుడంటే, ప్రముఖ వీణావిద్వాంసులు ఎస్. బాలచందర్ ‘శంకరాభరణం’ చిత్ర సంగీతాన్ని విమర్శిస్తే అతడు సమర్ధించుకోలేదు… పల్లెత్తు…