నందిని రెడ్డి కి ‘కె.వి.రెడ్డి’ అవార్డు

నందిని రెడ్డి కి ‘కె.వి.రెడ్డి’ అవార్డు

March 11, 2022

తెలుగు సినీ పరిశ్రమ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రమేయం లేకుండా రెండు దశాబ్దాలకు పైగా ప్రతి ఏటా క్రమం తప్పకుండా లబ్ద ప్రతిష్టులైన దర్శకులకు ‘ జగదేక దర్శకుడు’ కె.వి.రెడ్డి అవార్డు ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించడం మా యువకళావాహిని వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు స్వర్గీయ YK నాగేశ్వరరావుగారి నిబద్దత. ఆ క్రమం కొనసాగింపుగా ఈ సంవత్సరం సాంస్కృతిక బంధు సారిపల్లి కొండలరావుగారి…