చలనచిత్ర వరప్రసాదం… ఎల్.వి. ప్రసాద్

చలనచిత్ర వరప్రసాదం… ఎల్.వి. ప్రసాద్

January 20, 2022

దశాబ్దాల భారతీయ సినిమా చరిత్రకు అందమైన గుర్తుగా నిలిచిన మహనీయుడు ఎల్.వి. ప్రసాద్. ప్రసాద్ పూర్తి పేరు అక్కినేని లక్ష్మి వర ప్రసాద్. సినిమారంగంలో ఆర్జించిన సంపదను సినీరంగ అభివృద్ధికే వెచ్చించి, సినిమా పరిశ్రమను విస్తరింపజేసిన అతి కొద్దిమంది ప్రముఖుల్లో ఎల్.వి. ప్రసాద్ పేరు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి. అందుకే ఆయన సినిమా వరప్రసాదిగా కీర్తి గడించారు. ‘కృషి వుంటే…