భాషకు అందని మహానటి… సావిత్రి

భాషకు అందని మహానటి… సావిత్రి

December 26, 2022

(డిసెంబర్ 26న సావిత్రి గారి వర్థంతి సందర్భంగా…షణ్ముఖాచారిగారి ప్రత్యేక వ్యాసం…) సినీ వినీలాశంలో వెలిసిన ఓ ధృవతార మహానటి సావిత్రి. నిండైన నటనకు ఆమె మారుపేరు. ఆమె నవ్వు మల్లెల జల్లు. ఆమె నడకే ఒక నాట్యం. ఆమె హావభావాల వెనుక సప్తస్వరాలు గోచరిస్తాయి. నటిగా సావిత్రి సాధించలేనిది ఏదీ మిగలలేదు. ఒక వ్యక్తిగా ఆమె సాధించి మిగుల్చుకున్నది…