తెలుగు నేలపై విరాజిల్లిన రమ్య చిత్రశాల

తెలుగు నేలపై విరాజిల్లిన రమ్య చిత్రశాల

March 13, 2023

శతాధిక గ్రంథకర్త అయినటువంటి మాకినీడి సూర్యభాస్కర్ కవిగా, సాహిత్య, కళ విమర్శకుడిగా, కథకునిగా, చిత్రకారునిగా, బాల సాహిత్య స్రష్టగా, విద్యావేత్తగా-వక్తగా… ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలానే ఉన్నాయి. అనేకులుగా వ్యాపించిన ఒకే ఒక్కడు! మాకినీడి. ఈ మధ్యనే షష్టిపూర్తి చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి… అక్షర చైతన్య దీప్తి! ఓ సృజన ఘని!!మాకినీడి సూర్య భాస్కర్ కలాన్ని మెచ్చిన సాహిత్యకారులు కోరి…