విద్యా సేవలో ‘మండవ సాంబశివరావు’

విద్యా సేవలో ‘మండవ సాంబశివరావు’

March 31, 2022

విద్యార్థులకు ఉత్తమమైన విద్యతో పాటు ఆర్థికసాయంతో వారి విద్యాభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్న సేవామూర్తి పర్వతనేని బ్రహ్మయ్య జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ మండవ సాంబశివరావు. వీరు మోపిదేవి మండలం, పెదప్రోలు గ్రామ వాస్తవ్యులైన మండవ. రామకోటయ్య, వెంగమ్మలకు ఐదవ సంతానం. రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన సాంబశివరావు మోపిదేవిలోని జడ్పీహెచ్ పాఠశాలలో 1972లో పదవతరగతి, అనంతరం 1972 -1974 విద్యాసంవత్సరంలో ఎస్.ఆర్.వై.ఎస్.పి. జూనియర్…