బాలీవుడ్ గాన తుంబురుడు…మహమ్మద్ రఫీ

బాలీవుడ్ గాన తుంబురుడు…మహమ్మద్ రఫీ

December 25, 2022

(మహమ్మద్ రఫీ జయంతి సందర్భంగా ఆచారం షణ్ముఖాచారి గారి ప్రత్యేక వ్యాసం) భారత ఉపఖండంలో అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన నేపథ్య గాయకుడిగా గణుతికెక్కిన మహా ‘మనీషి’ మహమ్మద్ రఫీ. అభిమానులంతా రఫీ ని ‘ఫీకో’ అని ఆప్యాయంగా పిలుచుకునేవారు. పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రఫీ ని ఇంటికి పిలిపించు కొని పాటలు పాడించుకున్న సందర్భాలు రెండున్నాయి. ఎనిమిది వేలకు…