అమ్మలకు ‘కల’లుంటాయి- షార్ట్ ఫిల్మ్

అమ్మలకు ‘కల’లుంటాయి- షార్ట్ ఫిల్మ్

August 29, 2022

ప్రతిభను ప్రదర్శించ డానికి యూట్యూబ్ గొప్ప వేదిక అయ్యింది ప్రస్తుతం. ఇటీవల నేను చూసిన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ గురించే నా ఈ స్పందన…! ఇది హార్ట్ టచింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అని మీరు అనడం కంటే, చిత్రం చూసిన మేము అనాల్సిన మాట. ఇది మనస్సున్న మేము అనాలి.నిజమే…ఈ చిత్రం నిర్మించిన శ్రీ కంఠంనేని రవి శంకర్,…