ఝనక్ ఝనక్ పాయల్ భాజే

ఝనక్ ఝనక్ పాయల్ భాజే

July 13, 2022

కళల కాణాచి తెనాలి సంస్థ గత మూడు సంవత్సరాలుగా కళాకారులకు, నాటకరంగానికి తమవంతు సేవ చేస్తూనే ఉంది.. పలు సాంస్కృతిక విభాగ కార్యక్రమాలలో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ, ఎందరినో ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది … కళల కాణాచి సంస్థ ఈ సంవత్సరం ఒక నూతన అధ్యాయానికి తెర తీస్తోంది. యువతను నాటకం వైపు ఎక్కువగా తేవాలని దృఢ సంకల్పంతో సుమారు 100…