సుస్వరాల ‘ఠీవి’రాజు

సుస్వరాల ‘ఠీవి’రాజు

February 21, 2023

(టి.వి. రాజు 50 వ వర్థంతి సందర్భంగా ఆచారం షణ్ముఖాచారిగారి వ్యాసం…) చలువ మడతలు నలగని ప్యాంటు షర్టుతో కూర్చొని, బూజుపట్టిన పాత సంప్రదాయాలను పక్కనపెట్టి, రోజురోజుకి మారుతుండే ప్రేక్షకుల మోజును మదినెంచి, మట్లుకట్టి రికార్డులుగా వదిలితే అవి ఆనాడే కాదు, ఈ నాటికీ వాటిని పదేపదే వింటూ ఆనందించే సంగీతాభిమానులను సంపాదించుకున్న సుస్వరాల రాజు టి.వి. రాజు…