మూడు పురస్కారాలు – నాల్గు ఆవిష్కరణలు

మూడు పురస్కారాలు – నాల్గు ఆవిష్కరణలు

August 16, 2023

(ఘనంగా హైదరాబాద్ లో మువ్వా పద్మావతి, రంగయ్య పురస్కారాల ప్రదానోత్సవం) ప్రముఖ కవి మువ్వా శ్రీనివాసరావు తన తల్లిదండ్రుల పేరిట ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే మువ్వా పద్మావతి, రంగయ్య పురస్కారాలప్రదానోత్సవం ఆగస్ట్ 12 న హైదరాబాద్ లోని సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో క్రిక్కిరిసిన సాహితీ వేత్తలు, కవులు, రచయితలు, సాహిత్యాభిమానులు, భాషాప్రియుల నడుమ అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. మువ్వా…