తెలుగుసంస్కృతి తలఎత్తి నిలబడింది..

తెలుగుసంస్కృతి తలఎత్తి నిలబడింది..

May 30, 2022

అభిమానులకు.. తెలుగునేలకు.. విశ్వవ్యాప్తంగా వెలుగులీనుతున్న తెలుగుజాతికి..నందమూరి బాలకృష్ణ నమస్సుమాంజలి…. మా నాన్నగారు సినీరంగంలో అడుగుపెట్టారు.భారతీయ సినిమా తెలుగు సినిమాని తలఎత్తి చూసింది..తెలుగుదేశంపార్టీని స్థాపించారు.. తెలుగుసంస్కృతి తలఎత్తి నిలబడింది..ఆ నందమూరి తారక రామునికి ఈ నెల 28వ తేదీతో నూరవ ఏడు మొదలవుతుంది..ఆ రోజు నుంచి, 2023 మే 28 వరకు, 365 రోజులపాటు శతపురుషుని శత జయంతి వేడుకలు…