వైజాగ్ లో నేహా సింగ్‌ కళా ప్రదర్శన

వైజాగ్ లో నేహా సింగ్‌ కళా ప్రదర్శన

April 15, 2022

Dys ఆర్ట్ గ్యాలరీ అంతర్జాతీయంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విశాఖపట్నంలో, మధ్య-తరగతి మరియు స్థిరపడిన కళాకారులందరికీ ఒక వేదిక కాబోతుంది. సోలో లేదా గ్రూప్ ఎగ్జిబిట్ కోసం ప్రత్యేకమైన గ్యాలరీని చిత్రకారులకు అందుబాటులోవుంది. వర్క్‌షాప్‌లు, తరగతులు మరియు ఇతర కళల ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు నిర్వహించుకునేందుకు, తద్వారా కళాకారుడికి ప్రోత్సాహకరంగా వుంటుంది. విశాఖపట్నంలోని డెస్టినీ నగరంలో నేవీ కమ్యూనిటీకి చెందిన ప్రతిభావంతులైన…