తెలుగుజాతి మనది… నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

తెలుగుజాతి మనది… నిండుగ వెలుగు జాతి మనది

May 27, 2022

(ఎన్.టి. రామారావు శత జయంతి సందర్భంగా) ఈరోజు, అంటే మే నెల 28 న తెలుగుజాతి యుగపురుషుడు… తెలుగు వెండితెరకు తారకరాముడైన నందమూరి వంశోద్ధారకుని 99 వ జయంతి. నందమూరి తారక రామారావు జీవన ప్రస్థానం సంచలనమయం. ఆ ప్రస్థానానికి రెండు పార్స్వాలు. మొదటిది నటజీవితం కాగా రెండవది రాజకీయ ప్రస్థానం. రామారావు సినీరంగ ప్రవేశమే ఓ సంచలనం….