ఎన్టీఆర్ ‘చిత్రకళా’ శత జయంతోత్సవం

ఎన్టీఆర్ ‘చిత్రకళా’ శత జయంతోత్సవం

July 10, 2023

జూలై 9న, ఆదివారం విజయవాడలో జరిగిన జయహో NTR శత జయంతోత్సవ బహుమతుల ప్రధాన మహోత్సవం అధ్యంతమ్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో…కన్నుల పండుగగా.. ఆత్మీయులు మధ్యలో విజయవంతంగా జరిగింది… ఎన్టీఆర్ శత జయంతోత్సవం సందర్భంగా ఉభయ రాష్ట్రాలలోనూ రాజకీయ, సాహిత్య, నాటక, నృత్య, గాన కార్యక్రమాలు అనేకం జరిగినప్పటికీ వాటికి భిన్నంగా ఎన్టీఆర్ పోట్రైట్స్ పోటీలు నిర్వహించి పెద్ద ఎత్తున…