అక్టోబర్ లో “ఒంగోలు ఆర్ట్ ఫెస్ట్”

అక్టోబర్ లో “ఒంగోలు ఆర్ట్ ఫెస్ట్”

October 6, 2023

దివంగత గొప్ప కళాకారులు తిమ్మిరి నరసింహారావు (డ్రాయింగ్ టీచర్), ఏలూరి వెంకట సుబ్బారావు (ప్రముఖ దారు శిల్పి) మరియు డా. తిమ్మిరి నరేష్‌ బాబు(సినీ కళాదర్శకుడు) స్మృతులను గౌరవిస్తూ, సృజనాత్మకతను పురస్కరించుకుని, సృష్టి ఆర్ట్ అకాడమీ “ఒంగోలు ఆర్ట్ ఫెస్ట్” నిర్వహించనుంది. ఒక-రోజు రోజు పాటు నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమంలో మిమ్మల్ని అలరించే అనేక కళాత్మక కార్యకలాపాలు మరియు…