తోటకూర కు “హుస్సేన్ షా కవి” సాహితీ పురస్కారం

తోటకూర కు “హుస్సేన్ షా కవి” సాహితీ పురస్కారం

September 12, 2023

(డా. తోటకూర ప్రసాద్ కు 50,000 రూపాయల నగదుతో కూడిన ప్రతిష్టాత్మకహుస్సేన్ షా కవి స్మారక పురస్కారం ప్రధానం) కవిశేఖర డాక్టర్ ఉమర్ ఆలీషా సాహితీ సమితి ద్వారా ఏటా అందిస్తున్న హుస్సేన్ షా కవి స్మారక సాహితీ పురస్కారాన్ని 2023కు గాను ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) పూర్వాధ్యక్షులు, అనేక జాతీయ, అంతర్జాతీయ పురస్కారాల గ్రహీత,…