ఉరకలేసే దర్శకత్వం – ‘పూరి’ తత్వం

ఉరకలేసే దర్శకత్వం – ‘పూరి’ తత్వం

October 2, 2020

దర్శకుడు గా రెండు దశాబ్దాలలో 34 సినిమాల అనుభవంతో పరుగు ఆపని దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్ గురించి ప్రత్యేక కథనం…పూరీ జగన్నాథ్ తెలుగు సినిమా ప్రేమికులకు పరియచయాలు అవసరం లేని పేరు. ఎందుకంటే లాగ్.. లెంగ్త్ అనేది ఏ మాత్రం ఇష్టపడని వ్యక్తి పూరీ జగన్నాధ్. అది తన తీతలో కావచ్చు.. రాతలో కావచ్చు. ఎంత ఇంపార్ట్ తో..ఎంత…