జయదేవ స్వరమణి… రఘునాథ్ పాణిగ్రహి

జయదేవ స్వరమణి… రఘునాథ్ పాణిగ్రహి

August 10, 2022

( ఈరోజు పాణిగ్రహి జయంతి. ఈ గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు మరణించడానికి కేవలం మూడునెలల ముందు భువనేశ్వర్ లో వారి స్వగృహంలో కలిసి నేను జరిపిన ఇంటర్వ్యూలో పాణిగ్రహి వెల్లడించిన కొన్ని మధుర స్మృతుల సారాంశాన్ని మీకు అక్షర రూపంలో సమర్పిస్తున్నాను.) పద్మశ్రీ పండిట్ రఘునాథ్ పాణిగ్రహి పేరు తెలుగు సినీ ప్రేమికులకు 1956లో వచ్చిన ‘ఇలవేలుపు’ సినిమా…